PROJECTCASE

Thale

From a cover hidden in the water, to the water hidden under a cover. At this German wellness complex, we have installed a roller cover in a so-called bottom valve. In this way, the slatted cover is completely out of sight until it isolates the entire basin at the push of a button.

Client
Therme

Location
Thale, Duitsland

Delivered
2017

Market sector
Public

Roll-covers can be used for exotic shaped baths. The basin shape is effortlessly reproducible in the slatted roll-cover. The high degree of cover saves up to 50% on the energy costs of the pool. In addition, an Inducon cover reduces evaporation and thus the use of water and chemicals. This is not only financially attractive, but also good for the environment.

1
Round or oval baths can also be equipped with a moveable floor.

Why choose Inducon?

 • 40+ years of experience
 • Craftmanship
 • Natural stone
 • Customization

DO YOU HAVE A PROJECT IN MIND?

Or call

Talk directly to a swimming pool specialist

WANT TO STAY INFORMED ABOUT OUR PROJECTS? FOLLOW US ON LINKEDIN

PROJECTCASE

Thale

Von einer Abdeckung, die im Wasser versteckt ist, bis hin zum Wasser, das unter einer Abdeckung versteckt ist. In dieser deutschen Wellness-Anlage haben wir eine Rollenabdeckung in ein sogenanntes Bodenventil eingebaut. Auf diese Weise ist die Lamellenabdeckung völlig unsichtbar, bis sie auf Knopfdruck das gesamte Becken isoliert.

Auftraggeber
Therme

Standort
Thale, Duitsland

Lieferung
2017

Marktsegment
Öffentlich

Für exotisch geformte Becken können Rollabdeckungen verwendet werden. Die Beckenform ist im Lattenrost mühelos reproduzierbar. Der hohe Abdeckungsgrad spart bis zu 50% der Energiekosten des Beckens. Darüber hinaus reduziert eine Inducon-Abdeckung die Verdunstung und damit den Einsatz von Wasser und Chemikalien. Das ist nicht nur finanziell attraktiv, sondern auch gut für die Umwelt.

1
Runde oder ovale Becken können auch mit einem Hubboden ausgestattet werden.

Warum sollten sie Inducon wählen?

 • 40+ Jahre Erfahrung
 • Handwerkskunst
 • Naturstein
 • Anpassung

HABEN SIE EIN PROJEKT IM KOPF?

Oder rufen Sie an

Kontaktieren Sie sofort einen Schwimmbadspezialisten.

MÖCHTEN SIE ÜBER UNSERE PROJEKTE INFORMIERT BLEIBEN? FOLGEN SIE UNS AUF LINKEDIN

PROJECTCASE

Thale

Van een afdekking verstopt in het water, tot het water verstopt onder een afdekking. Bij dit Duitse wellness-complex hebben we een rol-afdekking in een zogeheten bodemklep aangelegd. Zo is de lamellenafdekking volledig uit zicht tot deze met één druk op de knop het gehele bassin isoleert.

Opdrachtgever
Therme

Plaats
Thale, Duitsland

Opgeleverd
2017

Marktsegment
Openbaar

Rolafdekkingen zijn goed in te zetten voor exotisch gevormde baden. De bassinvorm is moeiteloos te reproduceren in het lamellen-dek. Door de hoge afdekkingsgraad wordt tot wel 50% bespaard op de energiekosten van het zwembad. Bovendien reduceert een Inducon afdekking de verdamping, dus ook het gebruik van het water en chemicaliën. Dat is niet alleen financieel aantrekkelijk, maar ook nog eens goed voor het milieu.

1
Ronde- of ovale baden zijn ook uit te rusten met een beweegbare vloer.

Waarom kiezen voor Inducon?

 • 40+ jaar ervaring
 • Vakmanschap
 • Natuursteen
 • Maatwerk

HEEFT U EEN PROJECT IN GEDACHTEN?

Of bel

Bel direct met een zwembad specialist.

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN ONZE PROJECTEN? VOLG ONS OP LINKEDIN