Wij respecteren jouw privacy

Ons privacybeleid

Dit is het privacy beleid van Inducon B.V., gevestigd aan Bathoorn 3, 9411 SE Beilen, te bereiken via mail, Inducon@Inducon.nl, of door te bellen naar 0593 332 181, betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten.

Toepasselijkheid

Inducon B.V. haar privacy beleid is van toepassing op alle privacygevoelige informatie en persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, via ons contact formulier of een project dat u met Inducon B.V. start.

Inducon B.V. hecht groot belang aan de privacy van onze klanten. Wij verwerken de data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Inducon B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Inducon B.V. bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. In dit privacy beleid leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die Inducon B.V. gebruikt om zaken te kunnen doen met onze klanten zijn;

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummers;
 • Email-adressen;
 • Adres en woonplaats.

Doeleinden

Door akkoord te gaan met dit privacy beleid geeft u Inducon B.V. toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen volgens de AVG.

Indien u Inducon B.V. geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt om het dienstverband zo effectief mogelijk te laten verlopen, complete persoonsgegevens maken dit dienstverband dusdanig makkelijker.  Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen, uitsluitend indien dit nodig is voor uitvoering van onze dienstverlening, in geval van bijvoorbeeld een offerte, contract of mondelinge afspraak;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren, monteren of op te leveren.

De werknemers van Inducon B.V. zullen expliciet gebruik maken van uw persoonsgegevens als zij deze nodig hebben om contact met u op te nemen of een product/project bij u thuis af te leveren of op te leveren.

Bewaartermijn

Inducon B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. In de basis bewaart Inducon B.V. de persoonsgegevens die zij ontvangen zolang de installatie in gebruik is in verband met het jaarlijks onderhoud en mogelijke reparaties en/of vervangingen aan de installatie.

Verstrekking aan of ontvangst van derden

Inducon B.V. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of individuen buiten Inducon B.V., behalve als het gaat om de volgende situaties. Inducon B.V. kan uw persoonsgegevens ook ontvangen van derden, ook dan zullen wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en beveiligen.

Met uw toestemming

Inducon B.V. verstrekt uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming aan andere partijen. Deze toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u toestemming voor geeft.

Wettelijke en/of juridische verplichting

Indien wettelijke verplichting dit van Inducon B.V. vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Inducon B.V. zal altijd afspraken maken met de ontvangers van uw persoonsgegevens, zodat deze vertrouwelijk behandeld worden.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

Binnen de EU worden persoonsgegevens die doorgegeven zijn met dezelfde graad beschermd als in Nederland door de gelijkwaardige privacy wet ingesteld door de EU. Buiten de EU worden persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven wanneer er een passende privacy wet is, indien het delen van uw persoonsgegevens buiten de EU nodig wordt geacht.

Cookies

Inducon B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen.

Inducon B.V. maakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, ook op deze website worden cookies geplaatst.

Naast functionele cookies maakt Inducon B.V. ook gebruik van niet-functionele cookies, deze verwerken persoonsgegevens buiten uw zichtveld. Zij stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelt Inducon B.V. statistieken over het gebruik van de website door haar gebruikers. Inducon B.V. maakt gebruik van Google Analytics zodat er rapportages verschijnen over het website gebruik en om de kwaliteit en effectiviteit te kunnen meten. Inducon maakt  gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Rechten

U heeft een aantal wettelijke rechten betreft uw persoonsgegevens: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing en bezwaar.

Inzage

Op uw verzoek zullen wij u mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel geldig identiteitsbewijs. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij  u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling

Als u inzage in uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken om eventuele onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen met de juiste informatie.

Gegevenswissing

U kunt Inducon B.V. verzoeken om uw persoonsgegevens in ons systeem te wissen in de volgende gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
 • U trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in;
 • U maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
 • Wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
 • Wij hebben uw gegevens zonder toestemming door middel van internetdiensten verzameld.

Bezwaar

U mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Inducon B.V. zal verwerking van uw gegevens na bezwaar onmiddellijk staken, tenzij wij gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten.

Indien uw persoonsgegevens verwerkt worden op grond van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

Klachten

Inducon B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt te allen tijde passende maatregelen om misbruik, verlies en openbaarmaking tegen te gaan. Indien u de indruk krijgt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn die wijzen op misbruik, kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en Inducon B.V. hierop wijzen door te mailen naar Inducon@Inducon.nl.

Dit privacy beleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).